- Matura z języka polskiego

Matura. Język polski

Matura to w życiu osiemnastoletniego człowieka jedno z najpoważniejszych doświadczeń w jego dotychczasowym życiu. Seria trudnych, wymagających egzaminów, których wyniki zdecydują o tym, czy będzie możliwe rozpoczęcie wymarzonego kierunku studiów na dobrej, prestiżowej uczelni i kariera zawodowa zgodna z zainteresowaniami. Egzamin maturalny z języka polskiego jest jednym z tych, które wzbudzają w uczniach szkół średnich szczególnie silny lęk, jednak dzięki opracowaniu “Matura z polskiego” pokonanie wyzwania jest możliwe.

“Matura z polskiego”, czyli dlaczego warto skorzystać z repetytorium maturalnego?

W odróżnieniu od wielu stricte teoretycznych przedmiotów, w  przypadku języka polskiego osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie wymaga, oprócz dobrego przygotowania merytorycznego, takich umiejętności, jak kreatywność czy umiejętność czytania ze zrozumieniem. Jest to o tyle istotne, że znaczną część egzaminu (zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej) stanowi zadanie polegające na napisaniu obszernego wypracowania na jeden z dostępnych tematów. Dostępne rodzaje wypracowań to: rozprawka, w której należy zająć stanowisko dotyczące wybranego tematu oraz odpowiednio je uargumentować, oraz analiza utworu literackiego. Nie jest to wyzwanie łatwe w realizacji, a wystarczy jeden błąd kardynalny (polegający np. na pomyleniu nazwiska autora utworu literackiego), by oblać egzamin! Co więcej, nawet, jeśli dzięki naszej przezorności kluczowy błąd nie zostanie popełniony, to aby uzyskać wysoki wynik, trzeba zadbać o takie elementy, jak m.in.:

  • spójność wypowiedzi,
  • brak błędów stylistycznych, ortograficznych oraz interpunkcyjnych,
  • logiczna i wyczerpująca argumentacja,
  • umiejętne odniesienia do innych tekstów kultury…

…i wiele innych. Dopiero spełnienie tych wymogów sprawia, że wysoki wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego jest możliwy.

Autorzy niniejszego opracowania dobrze wiedzą, w jaki sposób zatem przygotować się do matury? Najważniejsze są ćwiczenia praktyczne, bowiem zaznajomienie się z rodzajami zadań spotykanych na egzaminie (w skład egzaminu maturalnego w części podstawowej wchodzą także pytania zamknięte oraz otwarte na podstawie wybranego fragmentu tekstu) pozwala na poznanie specyfiki zadań maturalnych. Oprócz części teoretycznej, w kompendium zamieszczono także podstawowe informacje teoretyczne dotyczące zagadnień nauczanych na lekcjach języka polskiego w szkole średniej.

 

 

- Matura z języka polskiego

Czas na maturę z polskiego

Język polski to nie tylko lektura interesujących dzieł literackich z obrazowymi opisami przyrody, fascynującymi bohaterami. Wiele miejsca należy poświęcić także analizie utworów, które nie zawsze są jednoznaczne i potrafią przyprawić czytelnika o zawrót głowy. Ważnym etapem edukacji w zakresie języka polskiego jest egzamin maturalny – to od jego wyniku zależy, czy maturzysta będzie miał możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych na wymarzonej uczelni, ale także – czy w ogóle będzie mógł rozpocząć studia. O ile bowiem egzamin w części rozszerzonej jest dobrowolny i wybierają go zazwyczaj miłośnicy kultury wyższej, to egzamin podstawowy jest obowiązkiem – nierzadko przykrym – dla każdego ucznia. Przygotowanie do egzaminów maturalnych nie jest prostą rzeczą, aczkolwiek opracowanie ‘’Matura z polskiego” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021) pomaga w osiągnięciu dobrego wyniku.

‘’Matura z polskiego” – czy jest niezbędna w celu zdania egzaminu dojrzałości?

Aby zdać egzamin maturalny z języka polskiego, niezależnie od tego, czy jest mowa o części podstawowej, czy rozszerzonej, lekkie pióro nie wystarczy; niezbędna jest przede wszystkim obszerna wiedza na temat takich zagadnień, jak m.in.:

  • epoki literackie oraz ich charakterystyka,
  • najwybitniejsi autorzy w poszczególnych epokach kulturalnych,
  • cechy typowe dla różnych gatunków literackich (np. epopei, wiersza białego, hymnu czy trenu),
  • motywy wykorzystywane przez artystów w celu wzmocnienia przekazu ich dzieł,
  • środki stylistyczne (np. metafory, onomatopeje, wykrzyknienia, apostrofy).

Nie warto się łudzić, że łut szczęścia podczas egzaminu pozwoli osiągnąć wysoki wynik; znajomość powyższych zagadnień teoretycznych jest niezbędna, by poprawnie wykonać najwyżej punktowane zadanie polegające na napisaniu wyczerpującego wypracowania na jeden z dostępnych tematów.

Niezmiernie ważna jest także część praktyczna podręcznika oparta na kilkudziesięciu zadaniach zaczerpniętych z egzaminów maturalnych z lat poprzednich bądź stworzona na ich podstawie. Przerobienie poleceń znajdujących się w repetytorium pozwoli poznać maturzyście typowe rodzaje zadań, z jakimi najprawdopodobniej spotka się on na egzaminie.

Oczywiście, należy pamiętać, że sam zakup podręcznika nie zapewnia wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym. Ważne są jeszcze: ciężka, systematyczna praca, spokój oraz umiejętne rozplanowanie nauki do matury.

 

 

- Matura z języka polskiego

Matura

Matura z polskiego od Tania Książka jest jednym z trzech egzaminów maturalnych, których zdanie na poziomie podstawowym na przynajmniej 30% konieczne do uzyskania świadectwa dojrzałości, a co za tym idzie podjęcia studiów wyższych na wybranym przez siebie kierunku. Egzamin ten przede wszystkim ma za zadanie sprawdzać szeroko pojęte umiejętności humanistyczne zdającego: czytanie ze zrozumieniem, umiejętność formułowania krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych, zdolność do interpretacji utworów literackich. Poza tym, na maturze z polskiego obowiązują niektóre lektury, tzw. “z gwiazdką”, których znajomość całej treści jest absolutnie wymagana. Należą do nich takie jak utwory jak “Pan Tadeusz” i “Dziady” Adama Mickiewicza czy też “Lalka” Bolesława Prusa. Lista ta nie jest jednak wyczerpująca i stosunkowo łatwa do przyswojenia przy minimalnej chęci ze strony zdającego.

Klucz do sukcesu – wypracowanie!

Zdecydowanie najwięcej punktów na maturze z języka polskiego dostać można za końcowe wypracowanie. Z tego też powodu warto sobie tak planować pracę, żeby na pierwsze zadania poświęcić mniej czasu, żeby jak najwięcej minut pozostawić na dłuższą wypowiedź pisemną. Tradycyjnie zdający ma do wyboru przygotowanie rozprawki problemowej na temat konkretnego problemu poruszonego w przytoczonym tekście (najczęściej jest to fragment jednej z ogwiazdkowanych lektur) albo napisanie interpretacji utworu literackiego. Zazwyczaj zdający już wcześniej lepiej się czują w któreś z tych dwóch form i na egzaminie maturalnym wiedzą wcześniej co wybierają. Warto jednak pamiętać, że w wypracowaniach trzeba być bardzo skrupulatnych jeżeli chodzi o lektury z gwiazdką – popełnienie tzw. błędu kardynalnego, a więc podstawowego błędu dotyczącego ich treści skutkuje wyzerowaniem pracy, a co za tym idzie oblaniem całego egzaminu. Sytuacje takie zdarzają się niezwykle rzadko, ale trzeba mieć je na względzie i na nie uważać.

Jak się przygotować?

Nie ma lepszej formy przygotowania do egzaminu z języka polskiego niż po prostu! czytanie i pisanie. Powinniśmy stale tworzyć rozprawki oraz interpretacje oraz najlepiej dawać je do sprawdzenia kompetentnym osobom. Dobrze też stale poznawać kolejne, ciekawe książki, które mogą przysłużyć się nad do kontekstu. Utarło się, żeby powoływać się na maturze na omawiane w szkole lektury: nie jest to jednak żaden wymóg, doceniona przez egzaminatora z pewnością będzie inna wartościowa pozycja, na której zdający zdecydował się oprzeć, zwłaszcza jeżeli uczyni to na poziomie rozszerzonym. Warto więc poszerzać cały czas swój horyzont i dążyć do perfekcji w mowie i piśmie.