- Matura z języka polskiego

Matura. Język polski

Matura to w życiu osiemnastoletniego człowieka jedno z najpoważniejszych doświadczeń w jego dotychczasowym życiu. Seria trudnych, wymagających egzaminów, których wyniki zdecydują o tym, czy będzie możliwe rozpoczęcie wymarzonego kierunku studiów na dobrej, prestiżowej uczelni i kariera zawodowa zgodna z zainteresowaniami. Egzamin maturalny z języka polskiego jest jednym z tych, które wzbudzają w uczniach szkół średnich szczególnie silny lęk, jednak dzięki opracowaniu “Matura z polskiego” pokonanie wyzwania jest możliwe.

“Matura z polskiego”, czyli dlaczego warto skorzystać z repetytorium maturalnego?

W odróżnieniu od wielu stricte teoretycznych przedmiotów, w  przypadku języka polskiego osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie wymaga, oprócz dobrego przygotowania merytorycznego, takich umiejętności, jak kreatywność czy umiejętność czytania ze zrozumieniem. Jest to o tyle istotne, że znaczną część egzaminu (zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej) stanowi zadanie polegające na napisaniu obszernego wypracowania na jeden z dostępnych tematów. Dostępne rodzaje wypracowań to: rozprawka, w której należy zająć stanowisko dotyczące wybranego tematu oraz odpowiednio je uargumentować, oraz analiza utworu literackiego. Nie jest to wyzwanie łatwe w realizacji, a wystarczy jeden błąd kardynalny (polegający np. na pomyleniu nazwiska autora utworu literackiego), by oblać egzamin! Co więcej, nawet, jeśli dzięki naszej przezorności kluczowy błąd nie zostanie popełniony, to aby uzyskać wysoki wynik, trzeba zadbać o takie elementy, jak m.in.:

  • spójność wypowiedzi,
  • brak błędów stylistycznych, ortograficznych oraz interpunkcyjnych,
  • logiczna i wyczerpująca argumentacja,
  • umiejętne odniesienia do innych tekstów kultury…

…i wiele innych. Dopiero spełnienie tych wymogów sprawia, że wysoki wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego jest możliwy.

Autorzy niniejszego opracowania dobrze wiedzą, w jaki sposób zatem przygotować się do matury? Najważniejsze są ćwiczenia praktyczne, bowiem zaznajomienie się z rodzajami zadań spotykanych na egzaminie (w skład egzaminu maturalnego w części podstawowej wchodzą także pytania zamknięte oraz otwarte na podstawie wybranego fragmentu tekstu) pozwala na poznanie specyfiki zadań maturalnych. Oprócz części teoretycznej, w kompendium zamieszczono także podstawowe informacje teoretyczne dotyczące zagadnień nauczanych na lekcjach języka polskiego w szkole średniej.