- Matura z języka polskiego

Matura

Matura z polskiego od Tania Książka jest jednym z trzech egzaminów maturalnych, których zdanie na poziomie podstawowym na przynajmniej 30% konieczne do uzyskania świadectwa dojrzałości, a co za tym idzie podjęcia studiów wyższych na wybranym przez siebie kierunku. Egzamin ten przede wszystkim ma za zadanie sprawdzać szeroko pojęte umiejętności humanistyczne zdającego: czytanie ze zrozumieniem, umiejętność formułowania krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych, zdolność do interpretacji utworów literackich. Poza tym, na maturze z polskiego obowiązują niektóre lektury, tzw. “z gwiazdką”, których znajomość całej treści jest absolutnie wymagana. Należą do nich takie jak utwory jak “Pan Tadeusz” i “Dziady” Adama Mickiewicza czy też “Lalka” Bolesława Prusa. Lista ta nie jest jednak wyczerpująca i stosunkowo łatwa do przyswojenia przy minimalnej chęci ze strony zdającego.

Klucz do sukcesu – wypracowanie!

Zdecydowanie najwięcej punktów na maturze z języka polskiego dostać można za końcowe wypracowanie. Z tego też powodu warto sobie tak planować pracę, żeby na pierwsze zadania poświęcić mniej czasu, żeby jak najwięcej minut pozostawić na dłuższą wypowiedź pisemną. Tradycyjnie zdający ma do wyboru przygotowanie rozprawki problemowej na temat konkretnego problemu poruszonego w przytoczonym tekście (najczęściej jest to fragment jednej z ogwiazdkowanych lektur) albo napisanie interpretacji utworu literackiego. Zazwyczaj zdający już wcześniej lepiej się czują w któreś z tych dwóch form i na egzaminie maturalnym wiedzą wcześniej co wybierają. Warto jednak pamiętać, że w wypracowaniach trzeba być bardzo skrupulatnych jeżeli chodzi o lektury z gwiazdką – popełnienie tzw. błędu kardynalnego, a więc podstawowego błędu dotyczącego ich treści skutkuje wyzerowaniem pracy, a co za tym idzie oblaniem całego egzaminu. Sytuacje takie zdarzają się niezwykle rzadko, ale trzeba mieć je na względzie i na nie uważać.

Jak się przygotować?

Nie ma lepszej formy przygotowania do egzaminu z języka polskiego niż po prostu! czytanie i pisanie. Powinniśmy stale tworzyć rozprawki oraz interpretacje oraz najlepiej dawać je do sprawdzenia kompetentnym osobom. Dobrze też stale poznawać kolejne, ciekawe książki, które mogą przysłużyć się nad do kontekstu. Utarło się, żeby powoływać się na maturze na omawiane w szkole lektury: nie jest to jednak żaden wymóg, doceniona przez egzaminatora z pewnością będzie inna wartościowa pozycja, na której zdający zdecydował się oprzeć, zwłaszcza jeżeli uczyni to na poziomie rozszerzonym. Warto więc poszerzać cały czas swój horyzont i dążyć do perfekcji w mowie i piśmie.